Verloskundige Praktijk Artemis      Bezoekadres Jan Gielenplein 8      Postcode 4731 HL Oudenbosch      Tel 0165-312300      info@artemisoudenbosch.nl

 

Onderzoeken / Echo's

Bloedonderzoek

Bloedgroep/Rhesusfactor: De bloedgroep kan A, B, AB of O zijn. Het is belangrijk je bloedgroep te weten voor het geval je een bloedtransfusie nodig hebt of voor de situatie dat de baby na de geboorte geel wordt.

Rhesusfactor: De Rhesus-D-factor is een stof die in het bloed aanwezig kan zijn. Als je de stof in je bloed hebt, ben je Rhesus-D-positief. Heb je die stof niet, dan ben je Rhesus-D-negatief. Dat is niets bijzonders, maar een kwestie van erfelijkheid.

Een Rhesus-D-negatieve zwangere heeft echter wel bijzondere aandacht nodig om complicaties te voorkomen bij een eventuele Rhesus-D-positieve baby. Tijdens de zwangerschap is er namelijk een kleine kans dat er bloed van de baby in de bloedbaan van de moeder komt. Bij de geboorte is die kans zelfs vrij groot. Komt er nu bloed van een Rhesus-D-positieve baby in de bloedbaan van een Rhesus-D-negatieve moeder, dan kan de moeder afweerstoffen tegen het bloed gaan maken. Deze zogeheten antistoffen kunnen via de navelstreng het bloed van de baby bereiken en afbreken, waardoor deze of een volgende baby bloedarmoede krijgt. Bij een zwangerschapsduur van 27 weken wordt bij een Rhesus-D-negatieve moeder bloed afgenomen. In dit bloed wordt de bloedgroep van de baby bepaald, indien deze Rhesus positief is zal moeder een injectie met Anti-D krijgen tijdens en na de zwangerschap om te voorkomen dat zij antistoffen gaat aanmaken.

Sinds 2011 wordt naast Rhesus-D ook Rhesus-C gecontroleerd. Bij Rhesus C negatieve vrouwen wordt bij 27wkn in de zwangerschap bloed afgenomen om te zien of er antistoffen zijn. De risico's zijn hiervan zover bekend heel klein, en worden dus vooral in het kader van onderzoek gecontroleerd.

Irregulaire antistoffen: Irregulaire antistoffen zijn antistoffen in het bloed. Ze kunnen ontstaan na een bloedtransfusie, maar kunnen ook voorkomen na een zwangerschap. Deze antistoffen kunnen het bloed van de baby geleidelijk afbreken. De baby kan daardoor al tijdens de zwangerschap bloedarmoede krijgen. Na de bevalling heeft de baby een verhoogde kans om geel te worden. Als deze antistoffen gevonden worden, kan ook aan de vader van de baby gevraagd worden om zijn bloed te laten controleren. Daarmee kan bepaald worden of er extra controles tijdens de zwangerschap noodzakelijk zijn. Als je niet precies weet wie de vader is van je baby, is het verstandig dit aan ons te vertellen.

Lues: Lues(syfilis) is een seksueel overdraagbare ziekte (SOA). Bij behandeling vroeg in de zwangerschap zijn er geen gevaren voor het kind. Wordt de ziekte niet ontdekt, dan loopt de baby een groot risico om in de baarmoeder te overlijden of ernstig ziek geboren te worden. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat je lues hebt wordt je behandeld met antibiotica.

Hepatitis B: Hepatitis B is een infectieziekte van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. Dragerschap van hepatitis B geeft in meer dan de helft van de gevallen geen klachten. In andere gevallen kan sprake zijn geweest van geelzucht, of soms alleen van vermoeidheid. Besmetting kan plaats vinden bij de geboorte, via geslachtsgemeenschap of via het bloed van iemand die de ziekte heeft. Wanneer blijkt dat de zwangere Hepatitis B positief is, wordt de pasgeborene hiervoor behandeld om de ziekte te voorkomen.

HIV-test: Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) is de verwekker van de zeer ernstige ziekte AIDS. Als een vrouw voor of tijdens de zwangerschap geïnfecteerd wordt met HIV, kan zij dit virus op haar baby overdragen. Dit is met name mogelijk tijdens de bevalling of bij de borstvoeding. Hierdoor kan de baby AIDS krijgen. Als bekend is dat een zwangere geïnfecteerd is met HIV, verkleinen medicijnen de kans op overdracht van het virus op de baby aanzienlijk. Borstvoeding wordt dan afgeraden.

Hb: Je ijzergehalte wordt gecontroleerd

Glucose: In het begin van de zwangerschap wordt een eenmalige glucose bepaald, indien er een verhoogde kans is op zwangerschapsdiabetes zal deze op een later moment uitgebreider worden onderzocht. 

Echo’s

Een echo is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet door het menselijk oor waar te nemen. Een transducer zendt deze geluidsgolven uit en inwendige organen kaatsen deze golven terug. Deze echo’s worden omgezet in beeld dat zichtbaar is op een scherm. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijk effecten van het maken van een echo naar voren gekomen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een echo te laten maken

  1. Vroege echo om o.a. te bekijken of de zwangerschap intact is, deze echo wordt bij voorkeur rond de achtste zwangerschapsweek uitgevoerd. Voor die tijd is het nog erg lastig om een zwangerschap goed in beeld te brengen. Om onzekerheid te voorkomen kijken we dus sowieso liever niet voor de zeven weken. Bij deze termijn komt het geregeld voor dat de echo inwendig/vaginaal gemaakt moet worden.
  2. De termijnbepaling, tot 16 weken groeien kindjes vrijwel in hetzelfde tempo. Uit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarste termijn om een uitgerekende datum vast te stellen, is tussen tien en twaalf weken.
  3. de nekplooimeting; dit is een van de onderdelen die bij een combinatietest worden uitgevoerd. Dit onderzoek vind plaats tussen de twaalf en veertien weken.
  4. Screeningsecho bij twintig weken zwangerschap. Zoals de naam al zegt is dit een "screenend onderzoek", naar afwijkingen bij het kindje. Deze echo zal worden uitgevoerd in onze praktijk. 
  5. Echo wanneer er bijvoorbeeld twijfel is over de groei of de ligging van het kindje.
  6. “Pretecho”, echo om het kindje goed te zien (bijv. met 3D of 4D) of het geslacht te bepalen. Sinds februari 2013 hebben we een gloednieuw echo-apparaat in onze praktijk, deze beschikt over de nieuwste HD-live 4D techniek. Hier worden naast de medische echo's ook pretecho's op uitgevoerd door Agnes en Loes, voor meer informatie kijk je op www.pretechoenzo.nl

8weken.jpg10weken.jpg13weken.jpg

Bovenstaand 3 voorbeelden van echoplaatjes bij (v.l.n.r.) 8, 10, en 13 weken.