Verloskundige Praktijk Artemis      Bezoekadres Jan Gielenplein 8      Postcode 4731 HL Oudenbosch      Tel 0165-312300      info@artemisoudenbosch.nl

 

Onderzoeken / Echo's

Bloedonderzoek

Antistoffen tegen bloedgroepen

Tijdens de zwangerschap en de bevalling kunnen er rode bloedcellen van je kind in je bloed terechtkomen. Als je kind een andere bloedgroep heeft dan jij, kan je lichaam antistoffen maken tegen het bloed van je kind. Het laboratorium onderzoekt of je zulke antistoffen hebt. Dat is belangrijk om te weten, omdat sommige antistoffen tijdens de zwangerschap het bleod van je kind kunnen afbreken. Je kind krijgt dan bloedarmoede. Bij een volgende zwangerschap kunnen deze antistoffen weer opspelen. Als er antistoffen worden gevonden, is soms verder onderzoek nodig. Je verloskundige zal je daar meer over vertellen.

Rhesus D en Rhesus c negatief

Er zijn 2 groepen vrouwen die een iets grotere kans lopen om antistoffen tegen bloedgroepen te maken. Dat zijn vrouwen die Rhesus D-negatief zijn en vrouwen die Rhesus c-negatief zijn. Zij hebben tijdens de zwangerschap extra aandacht nodig. Het laboratorium bepaalt daarom tijdens het bloedonderzoek ook of je Rhesus D-negatief of Rhesus c-nagatief bent. Als je Rhesus D-negatief bent, wordt je bloed in week 27 van de zwangerschap nog een keer onderzocht op antistoffen en het lab bepaald in je bloed ook de Rhesus D factor van je kind. Is je kindje Rhesus D-positief? Dan bestaat de kans dat je lichaam antistoffen gaat maken tegen het bloed van je kind. Om die kans te verkleinen, krijg je in week 30 van de zwangerschap een injectie. Je baby merkt niets van deze injectie. Soms doen zich bijzondere situaties voor waarin een extra injectie nodig is. Dat zal de verloskundige je dan vertellen. Is je kind Rhesus D-negatief? Dan maak je geen antistoffen aan en heb je geen injectie nodig.

Als je Rhesus c-negatief bent, kan je lichaam ook antistoffen maken tegen het bloed van je kind. Er bestaat geen injectie om dat te voorkomen. Daarom onderzoekt het lab in week 27 of je lichaam antistoffen aanmaakt. Zo ja, dan zal de verloskundige of gynaecoloog je tijdens de zwangerschap exra controleren. Meer informatie over antistoffen tegen bloedgroepen vind je op: rivm.nl

Lues: Lues(syfilis) is een seksueel overdraagbare ziekte (SOA). Bij behandeling vroeg in de zwangerschap zijn er geen gevaren voor het kind. Wordt de ziekte niet ontdekt, dan loopt de baby een groot risico om in de baarmoeder te overlijden of ernstig ziek geboren te worden. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat je lues hebt wordt je behandeld met antibiotica.

Hepatitis B: Hepatitis B is een infectieziekte van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. Dragerschap van hepatitis B geeft in meer dan de helft van de gevallen geen klachten. In andere gevallen kan sprake zijn geweest van geelzucht, of soms alleen van vermoeidheid. Besmetting kan plaats vinden bij de geboorte, via geslachtsgemeenschap of via het bloed van iemand die de ziekte heeft. Wanneer blijkt dat de zwangere Hepatitis B positief is, wordt de pasgeborene hiervoor behandeld om de ziekte te voorkomen.

HIV-test: Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) is de verwekker van de zeer ernstige ziekte AIDS. Als een vrouw voor of tijdens de zwangerschap geïnfecteerd wordt met HIV, kan zij dit virus op haar baby overdragen. Dit is met name mogelijk tijdens de bevalling of bij de borstvoeding. Hierdoor kan de baby AIDS krijgen. Als bekend is dat een zwangere geïnfecteerd is met HIV, verkleinen medicijnen de kans op overdracht van het virus op de baby aanzienlijk. Borstvoeding wordt dan afgeraden.

Hb: Je ijzergehalte wordt gecontroleerd

Glucose: In het begin van de zwangerschap wordt een eenmalige glucose bepaald, indien er een verhoogde kans is op zwangerschapsdiabetes zal deze op een later moment uitgebreider worden onderzocht. 

Echo’s

Een echo is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet door het menselijk oor waar te nemen. Een transducer zendt deze geluidsgolven uit en inwendige organen kaatsen deze golven terug. Deze echo’s worden omgezet in beeld dat zichtbaar is op een scherm. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijk effecten van het maken van een echo naar voren gekomen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een echo te laten maken

  1. Vroege echo om o.a. te bekijken of de zwangerschap intact is, deze echo wordt bij voorkeur rond de achtste zwangerschapsweek uitgevoerd. Bij deze termijn komt het geregeld voor dat de echo inwendig/vaginaal gemaakt moet worden. Voor bepaalde indicaties, bijvoorbeeld bloedverlies of forse buikpijn, is het soms nodig al voor de 8e week een echo te maken.
  2. De termijnbepaling, tot 12 weken groeien kindjes vrijwel in hetzelfde tempo. Uit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarste termijn om een uitgerekende datum vast te stellen, is tussen tien en twaalf weken.
  3. de nekplooimeting; dit is een van de onderdelen die bij een combinatietest worden uitgevoerd. Dit onderzoek vind plaats tussen de twaalf en veertien weken.
  4. Screeningsecho bij twintig weken zwangerschap. Zoals de naam al zegt is dit een "screenend onderzoek", naar afwijkingen bij het kindje. Deze echo zal worden uitgevoerd in onze praktijk. 
  5. Echo wanneer er bijvoorbeeld twijfel is over de groei of de ligging van het kindje.
  6. “Pretecho”, echo om het kindje goed te zien (bijv. met 3D of 4D) of het geslacht te bepalen. Sinds 2018 hebben we een gloednieuw echo-apparaat in onze praktijk, deze beschikt over de nieuwste HD-live 4D techniek. Hier worden naast de medische echo's ook pretecho's op uitgevoerd door Agnes en Loes, voor meer informatie kijk je op www.pretechoenzo.nl

8weken.jpg10weken.jpg13weken.jpg

Bovenstaand 3 voorbeelden van echoplaatjes bij (v.l.n.r.) 8, 10, en 13 weken.