Verloskundige Praktijk Artemis      Bezoekadres Jan Gielenplein 8      Postcode 4731 HL Oudenbosch      Tel 0165-312300      info@artemisoudenbosch.nl

 

Praktijk

Wij hebben een beroepsgeheim en zullen dus nooit zonder je toestemming informatie over je verstrekken aan derden.
Alle gegevens die door ons verzameld worden in de loop van je zwangerschap, bevalling en kraambed, worden opgeslagen en beveiligd bewaard. Deze gegevens worden vooral bewaard om ze weer te kunnen gebruiken bij een eventuele volgende zwangerschap. Ook kunnen ze anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden met het doel kwaliteit van de verloskundige zorg te kunnen beoordelen en – waar mogelijk – te verbeteren. Om dezelfde reden worden je gegevens ook aan de Landelijke Verloskundige Registratie en Audit geleverd. In deze gevallen worden de gegevens altijd anoniem gemaakt. Wij doen dit om je privacy en ook die van de verloskundigen in deze praktijk te beschermen.

Als je er bezwaar tegen hebt, dat je gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, registratie en audit worden gebruikt, vragen wij je dit bij ons te melden. Wij zullen je gegevens dan alleen opslaan en bewaren voor onze eventuele zorg aan jou en niet als materiaal voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, registratie en audit.